Ứng dụng Gom Rác GRAC

Cột trao đổi ion: anionic, cathionic

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Cột trao đổi ion anionic và cathionic cái nào đứng trước vậy ta?
Có nên cho anion đi trước ko vậy? Mà tại sao? Hay là trộn chung lại đây?
Cột cation thường đứng trước cột anion vì nếu đặt anion trước thì khi gốc OH- sinh ra sẽ kết hợp với các ion kim loại như Fe, Ca, Mg tạo thành hydroxit không tan và bám lên bề mặt nhựa cation ở sau là mất khả năng trao đổi của nhưa.

Sau khi qua cột cation và anion (gọi là hệ demin) nếu muốn nâng cao độ tinh khiết của nước, người ta sẽ chuyển sang giai đoạn xử lý tinh (water polishing). Khi đó người ta sẽ dùng hệ mixed-bed tức là trộn nhựa cation và anion ở trong một cột để nâng cao khả năng trao đổi của nhựa
 

Chủ đề mới

Top