Cột trao đổi ion: anionic, cathionic

hanzo4all

Cây công nghiệp
Bài viết
154
Nơi ở
HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cột trao đổi ion anionic và cathionic cái nào đứng trước vậy ta?
Có nên cho anion đi trước ko vậy? Mà tại sao? Hay là trộn chung lại đây?

Cột cation thường đứng trước cột anion vì nếu đặt anion trước thì khi gốc OH- sinh ra sẽ kết hợp với các ion kim loại như Fe, Ca, Mg tạo thành hydroxit không tan và bám lên bề mặt nhựa cation ở sau là mất khả năng trao đổi của nhưa.

Sau khi qua cột cation và anion (gọi là hệ demin) nếu muốn nâng cao độ tinh khiết của nước, người ta sẽ chuyển sang giai đoạn xử lý tinh (water polishing). Khi đó người ta sẽ dùng hệ mixed-bed tức là trộn nhựa cation và anion ở trong một cột để nâng cao khả năng trao đổi của nhựa
 

lhtoan

Hạt giống tốt
Bài viết
4
Nơi ở
Cần Thơ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cột cation thường đứng trước cột anion vì nếu đặt anion trước thì khi gốc OH- sinh ra sẽ kết hợp với các ion kim loại như Fe, Ca, Mg tạo thành hydroxit không tan và bám lên bề mặt nhựa cation ở sau là mất khả năng trao đổi của nhưa.

Sau khi qua cột cation và anion (gọi là hệ demin) nếu muốn nâng cao độ tinh khiết của nước, người ta sẽ chuyển sang giai đoạn xử lý tinh (water polishing). Khi đó người ta sẽ dùng hệ mixed-bed tức là trộn nhựa cation và anion ở trong một cột để nâng cao khả năng trao đổi của nhựa
Bạn có thể cho thêm một số tài liệu về hạt Mixbed để học hỏi
 
scroll-topTop