CTNH: có được xử lý rồi mới đăng ký chủ nguồn thải

songhuong

Mầm xanh
Bài viết
11
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trong quá trình chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng xử lý, đơn vị mình có phát sinh thêm chất thải khác ngoài sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Như vậy đơn vị mình có được thuê luôn đơn vị chức năng này xử lý luôn sau đó đăng ký bổ sung chất thải trong sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH hay phải điều chỉnh sổ đăng ký trước rồi mới chuyển giao chất thải để xử lý sau?
Mong các bạn giải đáp giúp mình nhé! Cám ơn rất nhiều.
 

daibangxanh

Cây cổ thụ

daibangxanh

Cây cổ thụ
scroll-topTop