Ứng dụng Gom Rác GRAC

CTNH

#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi bạn theo thông tư 36/2015, thì việc phát sinh với số lượng nhỏ và không đều như nhà bạn thì không cần làm lại sổ. Chỉ cần có hợp đồng đợp xử lý với nhà thầu có chức năng là ok . Lưu ý cuối năm khi khai báo quản lý chất thải nguy hại bạn cần phải liệt kê vào.
Đúng rồi, chỉ cần cập nhật trong báo cáo định kỳ (tất nhiên là phải được xử lý bởi các đơn vị có chức năng)
 
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi All,

Có khó khăn cần tư vấn này. Bên mình có phát sinh linh kiện máy móc có dính mỡ bò khi phát sinh mình tra trên TT 36 danh mục chất thải thì không có mã này?
vì Dầu nhớt, mỡ bò là CTNH nên các thành phần vô cơ dính nó cũng là CTNH. Nên mình đang phân vân đưa vào nhóm 191203 Các loại chất thải khác có chứa các thành phần nguy hại vô cơ và hữu cơ. Ngoài ra còn có các khay nhựa sau khi sử dụng có dính dầu nhớt nữa. Vì không chắc chắn nên các bô lão tư vấn giúp. Zalo 0975818717
 
#7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi All,

Có khó khăn cần tư vấn này. Bên mình có phát sinh linh kiện máy móc có dính mỡ bò khi phát sinh mình tra trên TT 36 danh mục chất thải thì không có mã này?
vì Dầu nhớt, mỡ bò là CTNH nên các thành phần vô cơ dính nó cũng là CTNH. Nên mình đang phân vân đưa vào nhóm 191203 Các loại chất thải khác có chứa các thành phần nguy hại vô cơ và hữu cơ. Ngoài ra còn có các khay nhựa sau khi sử dụng có dính dầu nhớt nữa. Vì không chắc chắn nên các bô lão tư vấn giúp. Zalo 0975818717
cty bạn ở đâu vậy? Mã 19 12 03 thì bạn dùng chuẩn rồi.
Khay nhựa bạn cũng dùng mã 19 12 03.
 
Top