CTR

md.miss

Cây công nghiệp
Bài viết
189
Nơi ở
Hà nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Có nhiều cách tính ước lượng, nếu chi tiết bạn phải lẫy mẫu ngẫu nhiên rồi cân đo, cũng có thể bạn dựa vào số dân rồi nhân với bình quân đầu người(nếu tính trong thời gian dài bạn nhớ nhân với hệ số tăng trưởng tự nhiên nhé) - còn lượng rác ở các cơ quan trường học, nhà hàng, lấy tổng nhân với 10%b cũng được. Đấy là mình ước tính thôi nhé, chi tiết ra bạn phải khảo sát tính toán cân đo
 
scroll-topTop