Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Cuộc sống xanh

#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo mình nghĩ cuộc sống xanh là cuộc sống hội tụ của những màu xanh, xanh của da trời, xanh của cỏ cây, xanh của nước biển, xanh trong tâm hồn, xanh của văn hóa, xanh của hòa bình và xanh của những niềm hi vọng.
Và điều quan trọng là làm thế nào để có được những màu xanh đó?điều này vô cùng khó khăn.Nhất định phải làm được...
 
Top