Cuộc thi Change your climate, change the world

D

delusion137

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
30 tháng 11, Tổng Lãnh sự Ken Fairfax cùng với giáo viên và sinh viên của Đại học Khoa học Tự nhiên phát động cuộc thi video, “Biến đổi khí hậu tác động đến cuộc sống của bạn và của chúng ta như thế nào” nhằm nâng cao ý thức về biến đổi khí hậu. Được tổ chức bởi Cục Văn hoá và Giáo dục thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cuộc thi mời gọi công dân toàn cầu gửi một đoạn video dài hai phút chia sẻ ý tưởng làm thế nào cải thiện môi trường của cộng đồng nơi mình đang sống tại địa chỉ

Hiện nay cuộc thi đã đến hết hạn nộp bài và có các thí sinh Việt Nam tham gia ở mục thí sinh quốc tế.:034:

Mong các bạn ủng hộ cho các thí sinh Việt Nam của chúng ta tại [URL="http://connect.state.gov"]địa chỉ
:3316978:

Mình cũng tham gia cuộc thi này mong các bạn ủng hộ
 
  • Thread starter delusion137
  • Ngày gửi
scroll-topTop