CUỘC THI SÁNG TÁC ĐỀ TÀI "SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP"

meobeobu2001

Cây công nghiệp
Bài viết
195
Nơi ở
ho chi minh
Website
yeumoitruong.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thông tin chung:

Sản xuất sạch hơn có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với công tác bảo vệ môi trường và tăng hiệu quả sản xuất, vì vậy nó ngày càng trở nên cần thiết đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Áp dụng Sản xuất sạch hơn đòi hỏi phải có sự tham gia và hành động không những của cán bộ công nhân viên trong các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp mà còn cần sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân và người tiêu dùng.

Để thu hút đông đảo các tổ chức và cá nhân tham gia vào sự tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, Hợp phần sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp (CPI) phát động tổ chức cuộc thi sáng tác / viết bài về đề tài Sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp nhằm tuyên truyền về áp dụng cơ chế sản xuất sạch, phản ánh tình hình phát triển sản xuất sạch hơn hiện nay và giới thiệu các điển hình tiên tiến về áp dụng Sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp.

II. Thể lệ cuộc thi như sau:

1. Đối tượng tham gia: Phóng viên các đài, báo Trung ương, địa phương; các cán bộ truyền thông của các cơ sở công nghiệp, các tổ chức, cá nhân hiểu biết và quan tâm đến lĩnh vực này (trừ cán bộ, nhân viên của Hợp phần CPI).

Các phóng sự/ bài báo do CPI hỗ trợ thực hiện vẫn có thể được tham dự.

2. Thể loại dự thi: 02 loại hình

- Báo hình
- Báo viết

Đối với báo hình: Các phóng viên của các đài truyền hình trung ương, địa phương xây dựng các chương trình/phóng sự về sản xuất sạch hơn để đăng tải trên các đài truyền hình của mình, sau khi phát sóng gửi cho CPI 02 đĩa DVD để đăng ký dự thi.

Đối với báo viết: Các phóng viên, cán bộ truyền thông, cá nhân quan tâm viết các bài báo về SXSH, mỗi bài không quá 5000 từ Gửi cho CPI 02 bản cứng theo địa chỉ bưu điện và 01 bản mềm theo địa chỉ email.


Thời hạn gửi bài: từ 10/8/2008 đến 15/12/2008.Bài được gửi tới Văn phòng hợp phần sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp tại địa chỉ:

Văn phòng CPI, Tầng 1, Toà nhà 25 Ngô Quyền, Hà Nội
Email: cpi-dce@vnn.vn
Điện thoại/fax : 9365065

Hoặc Văn phòng CPI - Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương
Email : Giangntl@moit.gov.vn
Điện thoại : 04 2202312
Fax : 04 2202343

Bài dự thi đạt chất lượng sẽ được đăng tải trên các báo sau:

- Báo, đài nơi cá nhân dự thi làm việc (các cá nhân tự liên hệ)
- Báo Tài nguyên & Môi trường
- Tạp chí Công Nghiệp
- Báo Công Thương.
- Bản tin Sản xuất sạch hơn của Hợp phần CPI
- Trang Web của Hợp phần CPI

Cơ cấu giải thưởng

GIẢI THƯỞNG: Giải nhất Giải nhì Giải ba Giải khuyến khích
Báo hình 10.000.000 5000000 3000000 1000000
Báo viết 5.000.000 3000000 1000000 500000

Hợp phần sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp (CPI) rất mong nhận được sự tham gia hưởng ứng cuộc thi của đông đảo phóng viên, tổ chức và cá nhân.

Hợp phần sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp
Giám đốc Hợp phần


Ts. Đặng Tùng


http://cpi.moit.gov.vn/Index.aspx?NewID=492E&CateID=114
 
scroll-topTop