Ứng dụng Gom Rác GRAC

Cuộc thi sinh viên khởi nghiệp 2007

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Đây là file các đề tài và thành phần tham dự.
Bạn thấy bạn có khả năng làm dc những đề tài như vậy ko:30: tại sao lại không nhỉ:46:
Nếu bạn nào có ý tửơng và muốn cần ngừơi hợp tác thì cứ để níck lại
 

Đính kèm

Chủ đề mới

Top