Ứng dụng Gom Rác GRAC

cứu cứu cứu!!!!!!!!!!!!!!!!!

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
hiện tại mình đang làm đồ án " THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI TỪ DÂY CHUYỀN LỌC HOÁ DẦU" nhưng mình vẫn chưa tìm thấy tài liệu nào nói đến dây chuyền Lọc Hoá Dầu, khí thải ra sao. mình tìm khắp mấy nhà máy lọc dầu VN mà ko có nữahichichic
Khí thải ô nhiễm là SO2, bụi và H2S, với W=100m3/h
ai có giúp mình với mình đang cần gấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Top