Ứng dụng Gom Rác GRAC

CỨU!CỨU!!!, nước bể aerotank bị đen do vi sinh chết (04 ngày máy bơm hư) liệu có cứu lại được ko?

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Tình hình là máy bơm sục khí bị hư nên cung cấp khí không đủ cho bể Aerotank trong vòng 04 ngày =>Vi sinh chết, nước thải đen ngòm.
Bây giờ bơm đã ổn định lại thì có cứu được vi sinh không,
Nếu được thì cấp cứu chúng thế nào?
AH, Nước thải của mình là ngành thực phẩm, trước đó bùn hoạt tính rất đẹp
các ACE cao tay chỉ giúp e với, Em cảm ơn nhiều nhiều
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Bây giờ bạn sử dụng chế phẩm vi sinh để cải thiện mùi trong bể nhé.
Tiếp đó, theo mình là tăng công suất cấp khí và thải dần sinh khối cũ trong bể ra ngoài bể lắng.

Cuối cùng là bổ sung lại vi sinh bằng can nhựa 20 lít thôi ( Lấy lại sinh khối ở nơi khác về )
 

master52

New Member
#5
Top