Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

CỨU!CỨU!!!, nước bể aerotank bị đen do vi sinh chết (04 ngày máy bơm hư) liệu có cứu lại được ko?

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tình hình là máy bơm sục khí bị hư nên cung cấp khí không đủ cho bể Aerotank trong vòng 04 ngày =>Vi sinh chết, nước thải đen ngòm.
Bây giờ bơm đã ổn định lại thì có cứu được vi sinh không,
Nếu được thì cấp cứu chúng thế nào?
AH, Nước thải của mình là ngành thực phẩm, trước đó bùn hoạt tính rất đẹp
các ACE cao tay chỉ giúp e với, Em cảm ơn nhiều nhiều
 
#3

master52

New Member
#5
Top