Cứu với mọi người!!!!

thongnguyen4634

Mầm xanh
Bài viết
23
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
hiện tại mình đang làm đồ án " THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI TỪ DÂY CHUYỀN LỌC HOÁ DẦU" nhưng mình vẫn chưa tìm thấy tài liệu nào nói đến dây chuyền Lọc Hoá Dầu, khí thải ra sao. mình tìm khắp mấy nhà máy lọc dầu VN mà ko có nữahichichic
Khí thải ô nhiễm là SO2, bụi và H2S, với W=100m3/h
ai có giúp mình với mình đang cần gấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

md.miss

Cây công nghiệp
Bài viết
189
Nơi ở
Hà nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
hiện tại mình đang làm đồ án " THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI TỪ DÂY CHUYỀN LỌC HOÁ DẦU" nhưng mình vẫn chưa tìm thấy tài liệu nào nói đến dây chuyền Lọc Hoá Dầu, khí thải ra sao. mình tìm khắp mấy nhà máy lọc dầu VN mà ko có nữahichichic
Khí thải ô nhiễm là SO2, bụi và H2S, với W=100m3/h
ai có giúp mình với mình đang cần gấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn thử tham khảo hệ thống xử lý khí thải của nhà máy nhiệt điện xem sao
 
scroll-topTop