Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yêu môi trường

App Store Google Play

App Quản lý môi trường

App Store Google Play

Chia sẻ trang

petunmt

Mầm xanh
Bài viết
12
Nơi ở
đồng nai
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
giúp dùm mình với, mình đang làm đồ án về xử lý bụi xi măng bằng cyclone tổ hợp, mình có đọc quyển ô nhiễm không khí, tập 2 của Trần Ngọc Chấn thì thấy số lượng cyclone thành phần cao nhất trong 1 dãy chỉ có 16 cyclone. Trong khi đó lưu lượng khí đi vào của mình 150000 m3/h, sau khi tính toán thì tổng cyclone thành phần là khoảng 1048 cyclone. Nhưng mình chỉ dự định xếp 8 dãy cyclone thành phần, như vậy thì khoảng 131 cyclone cho một dãy. Điều này có xảy ra hay không? Vì mình thấy 1 dãy quá nhiều cyclone, nếu giảm số cyclone thì lại có quá nhiều dãy. Có thể có nhiều hơn 16 cyclone trong 1 dãy được không? và nguồn tài liệu này có từ đâu, chỉ mình với.
 

Thành viên trực tuyến

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
10,426
Bài viết
40,858
Thành viên
30,842
Thành viên mới nhất
soikeofabet
Top