cyclone tổ hợp

petunmt

Mầm xanh
Bài viết
12
Nơi ở
đồng nai
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
giúp dùm mình với, mình đang làm đồ án về xử lý bụi xi măng bằng cyclone tổ hợp, mình có đọc quyển ô nhiễm không khí, tập 2 của Trần Ngọc Chấn thì thấy số lượng cyclone thành phần cao nhất trong 1 dãy chỉ có 16 cyclone. Trong khi đó lưu lượng khí đi vào của mình 150000 m3/h, sau khi tính toán thì tổng cyclone thành phần là khoảng 1048 cyclone. Nhưng mình chỉ dự định xếp 8 dãy cyclone thành phần, như vậy thì khoảng 131 cyclone cho một dãy. Điều này có xảy ra hay không? Vì mình thấy 1 dãy quá nhiều cyclone, nếu giảm số cyclone thì lại có quá nhiều dãy. Có thể có nhiều hơn 16 cyclone trong 1 dãy được không? và nguồn tài liệu này có từ đâu, chỉ mình với.
 
scroll-topTop