Đa dạng động vật

rắn hổ mang

Cây công nghiệp
Bài viết
175
Nơi ở
Cần Thơ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đây cũng là 1 trong những giáo trình quan trọng mà các bạn bên khoa Đất& Môi trường phải học. Bài giảng được tham khảo của các thầy cô trường ĐH Cần Thơ.


Ða dạng động vật
(Dương Trí Dũng)
(Bộ môn: Môi Trường & QLTNTN)
Mở đầu: Những kiến thức chung về động vật thủy sinh.( 844K)
Chương 1 ( 558K)
Chương 2 ( 567K)
Chương 3 ( 588K)
Chương 4 ( 498K)
Chương 5 ( 268K)
Chương 6 ( 463K)
Chương 7 ( 556K)
Chương 8 ( 590K)
Chương 9 ( 784K)
Chương 10 ( 262K)
Chương 1( 669K)
Chương 2 ( 818K)
Chương 3 ( 764K)
Chương 4 (1.288K)
Chương 5 (114K)
Chương 6 ( 71K)
Chương 7 ( 131)
 
scroll-topTop