Đài nước

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

V

vuwan

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tính toán đài nước là tính dung tích và chiều cao đúng không bạn??? Mình thấy trong quyển cấp nước đô thị có phần chiều cao đài đó bạn. Còn tính dung tích đài thì dựa vào sự chênh lệch lưu lượng bơm và lưu lượng sử dụng thôi. Còn về biên giới biên với đài cuối và giữa mạng lưới thì mình không rõ lắm. Anh em nào vô góp chút kiến thức nào
 
scroll-topTop