Ứng dụng Gom Rác GRAC

Dải tần số A, C và Z

T

Trần Minh Phúc

Guest
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Hi Ban,

Dãy tầng số A, C và Z được sử dụng để đo độ ồn, trong đó:

- A: Mô phỏng cho các phản ứng của tai người, dãy tần số A được sử dụng để đo độ ồn trong không gian làm việc nơi công cộng, nơi làm việc trong các nhà máy....
- C: được sử dụng để đo, phân tích ồn trong các chi tiết máy, động cơ, máy bơm...
- Z: là một phản hồi tuyến tính từ 5 Hz đến 20 kHz.

Chúc bạn thành Công!
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Hi Ban,

Dãy tầng số A, C và Z được sử dụng để đo độ ồn, trong đó:

- A: Mô phỏng cho các phản ứng của tai người, dãy tần số A được sử dụng để đo độ ồn trong không gian làm việc nơi công cộng, nơi làm việc trong các nhà máy....
- C: được sử dụng để đo, phân tích ồn trong các chi tiết máy, động cơ, máy bơm...
- Z: là một phản hồi tuyến tính từ 5 Hz đến 20 kHz.

Chúc bạn thành Công!
cái này lấy trong tài liệu nào vậy, bạn chỉ cho mh với
 
Top