Ứng dụng Gom Rác GRAC

Miền bắc Dân môi trường Bắc Giang đâu vào tụ họp nào

#46
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mọi người mà ok thì tập trung thôi,toàn là dân đi làm và sinh viên nên sẽ chọn vào ngày nghỉ CN. Nhưng ko biết mọi người thích offline kiểu gì cứ cho ý kiến nhé. Mới buổi đầu gặp nhau chủ yếu làm quen nói chuyện nên tổ chức đơn giản nhẹ nhàng ở TP BG là hợp lý nhất. Mọi người thống nhất ngày giờ và địa điểm là đến gặp thôi ko cần phải tổ chức.
 
Top