Đăng ký đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn tại TPHCM

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đăng ký đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn tại TPHCM - Miễn phí cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các bạn liên hệ Mr Minh - trongminh@greco.vn - 0908090013 để được hướng dẫn chi tiết nhé.


- Việc thực hiện đánh giá nhanh SXSH các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm đem lại thông tin cho các doanh nghiệp về tiềm năng áp dụng SXSH, khả năng giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn, cải thiện và bảo vệ môi trường, giảm chi phí sản xuất thông qua việc áp dụng SXSH; đồng thời các cơ sở sản xuất công nghiệp sẽ tiếp cận được cách thức khởi động, nhận diện các cơ hội tiềm năng trước khi quyết định thực hiện đánh giá chi tiết và thực hiện SXSH.

- Giúp cho cơ sở sản xuất công nghiệp nhận dạng các vấn đề cần quan tâm, quá đó thực hiện được giải pháp quản lý, kiểm soát quá trình sản xuất tốt hơn. Đồng thời giúp cơ sở nhận dạng, vạch ra kế hoạch thực hiện những giải pháp đầu tư lớn hơn nhằm mang lại các lợi ích kinh tế và môi trường cho cơ sở.

Đối tượng hỗ trợ:

Chương trình hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn TPHCM. Năm 2015, sau khi xem xét Phiếu đăng ký tham gia của doanh nghiệp, chương trình hỗ trợ thực hiện đối với 05 đơn vị có nhiều tiềm năng áp dụng SXSH và có tính nhân rộng mô hình.

Nội dung thực hiện:

- Đánh giá nhanh và nhận dạng các tiềm năng triển khai SXSH tại cơ sở.

- Đánh giá, phân tích nguyên nhân và đề xuất các cơ hội áp dụng SXSH.

- Phân tích khả thi các giải pháp lớn về mặt kinh tế, kỹ thuật và môi trường.

- Sàng lọc, phân loại, xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp ưu tiên.

Thời gian thực hiện: Chương trình hỗ trợ thực hiện đánh giá nhanh SXSH trong công nghiệp kéo dài từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2015. Đối với mỗi doanh nghiệp, thời gian thực hiện kéo dài từ 02-04 tuần tùy theo quy mô cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.

Kinh phí thực hiện:

Doanh nghiệp tham gia chương trình được hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của thành phố.

Tổ chức thực hiện:

- Cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn TPHCM tham gia chương trình gửi Phiếu đăng ký (đính kèm) và gửi về Sở Công Thương đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2015 theo địa chỉ:

Phòng Kỹ thuật An toàn – Môi trường, Sở Công Thương

Địa chỉ: 61 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 38.277.416 Fax: (08) 38.277.416

Người liên hệ: Anh Minh Trí (E: nmtri.sct@tphcm.gov.vn và P: 0908622842)

- Trên cơ sở đăng ký của doanh nghiệp, Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện khảo sát, đánh giá nhanh tại các cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.

- Sở Công Thương làm đầu mối cập nhật, trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan trong suốt quá trình chuẩn bị, thực hiện, theo dõi và báo cáo kết quả.

Sở Công Thương thông báo đến Quý Doanh nghiệp được biết và đăng ký tham gia để công tác triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn TPHCM năm 2015 đạt hiệu quả./.
 

Đính kèm

  • Scan_San xuat sach hon.pdf
    2.7 MB · Lượt xem: 355
scroll-topTop