Đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nguồn: http://www.donre.hochiminhcity.gov....0006443&idParent=00000000000000000005&idCap=2

Câu hỏi: Toi xin đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại .Theo thủ tục lập hồ sơ đăng ký thì phải có Hợp đồng vận chuyển giao CTNH với đơn vị vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ được sở TN và MT TP.HCM cấp. Nhưng khi tôi liên hệ với Công ty Cp Môi Trường Việt Úc để ký hợp đồng vận chuyển CTNH ,thì Cty Việt Úc yêu cầu phải đăng ký chủ nguồn thải sau đó mới ký hợp đồng vận chuyển với chi phí dăng ký chủ nguồn thải là 4.000.000Đ. Như vậy thủ tục đăng ký chủ nguồn CTNH trước hay phải ký hợp đồng chuyển giao CTNH trứơc ? Kính mong Sở TN & MT hướng dẫn cho công ty chúng tôi hoàn thành thủ tục Đăng ký chủ nguồn CTNH .
Trả lời: Phòng Quản Lý Chất Thải Rắn thuộc Sở Tài Nguyên và Môi Trường trả lời như sau:
Theo quy trình thủ tục khi đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại thì đơn vị đăng ký phải nộp tới Sở Tài nguyên và Môi trường 4 loại hồ sơ, giấy tờ sau:
1. Đơn đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hại;
2. Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
3. Bản sao hợp đồng chuyển giao chất thải nguy hại với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại do Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Cục Bảo vệ môi trường cấp;
4. Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (nếu có)
(Tất cả bản sao trên không cần công chứng nhưng phải được chủ nguồn thải đóng dấu xác nhận)
Vì vậy theo quy trình trên thì trước khi đăng ký Sổ chủ nguồn CTNH, công ty bạn phải ký hợp đồng chuyển giao CTNH.

Để hòan thành thủ tục Đăng ký chủ nguồn CTNH, công ty bạn có thể tự nghiên cứu và thực hiện theo hướng dẫn các văn bản pháp lý sau :
1. Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại ;
2. Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại.
Công ty bạn có thể tải thông tin này trên trang web của Sở Tài nguyên và Môi trường. Khi đã hiểu hết đầy đủ về quy định thì không khó khăn để chủ nguồn thải có thể tự thực hiện thủ tục đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hại và qua đó chính chủ nguồn thải sẽ nhận thức đầy đủ về quy định, yêu cầu quản lý chất thải nguy hại. Tuy nhiên thực tế có trường hợp chủ nguồn thải hợp đồng giao cho dịch vụ tư vấn để thay mình làm thủ tục đăng ký với chi phí thoả thuận hai bên hoặc cũng có trường hợp bên dịch vụ tư vấn hướng dẫn mà không cần chi phí,...
Trân trọng kính chào.
 

nothingtt

Mầm xanh
Bài viết
19

daibangxanh

Cây cổ thụ

zero31885

Mầm 2 lá
Bài viết
33
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đã tìm hiểu và được biết rằng chưa có văn bản nào quy định về thời gian doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký sổ chủ nguồn thải. Tuy nhiên ngay từ khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động và phát sinh chất thải nguy hại thì doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký sổ chủ nguồn thải. Nếu có bất kỳ cơ quan nào đến kiểm tra trong thời gian này mà doanh nghiệp chưa chứng minh được mình đã nộp hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải thì sẽ bị phạt. Quy chế xử phạt được quy định tại điều 17 nghị định 117/2009/NĐ-CP.
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop