Đánh giá định lượng rủi ro là gì?Tại sao lại ban hành QCVN 11:2012/BCT

salemtim29

Mầm xanh
Bài viết
15
Nơi ở
TP HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cả nhà giải đáp thắc mắc giùm em " đánh giá định lượng rủi ro" là gì không ạ? Tại sao lại ban hành QCVN 11:2012/BCT về mức rủi ro chaaos nhận được trong đánh giá định lượng rủi ro cho hoạt động dầu khí,xăng dầu, hóa chất hay nhiệt điện mà không phải là các ngành khác? Em xin cảm ơn :cutesmile:
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đánh giá rủi ro có thể phân loại thành đánh giá định tính rủi ro và đánh giá định lượng rủi ro.

Đánh giá định tính rủi ro

Đánh giá định tính sử dụng các mẫu văn bản hoặc các câu mô tả theo bậc thang diễn tả mức độ, quy mô, hậu quả sự cố và khả năng những hậu quả đó sẽ xảy ra. Các mức độ đó có thể áp dụng trực tiếp hoặc điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, và các mức độ diễn tả khác nhau có thể áp dụng cho các rủi ro khác nhau. Phương pháp đánh giá định tính thường áp dụng một ma trận, trong đó các rủi ro được biểu diễn ở nhiều mức độ khác nhau, thông qua việc kết hợp xác suất xảy ra và hậu quả nếu có.

Phương pháp đánh giá định tính được sử dụng:

Như một công cụ loại trừ ban đầu để xác định các rủi ro, nhưng sau đó phải tiến hành phân tích sâu hơn
Khi mức độ rủi ro chưa đến mức giành nhiều thời gian và công sức để phân tích sâu hơn
Khi các số liệu không đủ để tiến hành phân tích đánh giá định lượng
Phương pháp đánh giá định tính thường sử dụng sơ đồ ma trận SK - AT - MT như một công cụ hình ảnh mô tả các rủi ro và các tiêu chuẩn để xác định mức độ rủi ro/ hậu quả cho toàn bộ các hoạt động của công ty.

Đánh giá định lượng rủi ro (QRA)

Phương pháp đánh giá định lượng sử dụng các giá trị được biểu diễn bằng các con số (thay vì là các mức độ / quy mô được mô tả bằng lời trong phương pháp đánh giá định tính) đối với cả hai đại lượng là mức độ nghiêm trọng của hậu quả và xác suất xảy ra sự cố, sử dụng các số liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Chất lượng của việc đánh giá phụ thuộc vào mức độ chính xác và mức độ hoàn chỉnh của các giá trị được lượng hóa sử dụng trong đánh giá.

Mức độ hậu quả có thể được ước lượng bằng cách mô hình hóa hậu quả của một hoặc nhiều sự cố, hoặc bằng cách phân tích dữ liệu của các công trình nghiên cứu hoặc các số liệu trong quá khứ. Mức độ thiệt hại của hậu quả có thể được thể hiện bằng số tiền, bằng các tiêu chuẩn về con người hoặc thiết bị công nghệ. Trong một số trường hợp, có thể sử dụng đến hai giá trị biểu diễn bằng con số để xác định hậu quả đối với các thời điểm, địa điểm, nhóm công việc hoặc tình huống khác nhau.

Khả năng xảy ra sự cố thường được thể hiện bằng xác suất, tần suất xảy ra sự cố, hoặc có thể kết hợp giữa yếu tố xác suất và mức độ phơi nhiễm/ tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm.
 
scroll-topTop