Đánh giá khả năng tiếp nhận của nguồn nước theo TT02:2009/TT-BTNMT

huulai.nguyen

Mầm xanh
Bài viết
20
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Dear All,

Hiện mình đang làm báo cáo xin phép xả nước thải vào nguồn nước. Theo Thông tu 27/2014/TT-BTNMT thì trong nội dung đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước quy định làm theo Thông tư 02/2009/TT-BTNMT. Nguồn nước thải sau xử lý được xả vào nguồn nước tiếp nhận là Sông Tô Lịch. Qua đánh giá sơ bộ thì sông Tô Lịch không còn khả năng tiếp nhận nước thải vì hiện trang Sông Tô Lịch đã quá ô nhiễm. Vậy All cho mình hỏi, để đánh khả năng tiếp nhận là Sông Tô Lịch theo Thông tư 02/2009 thì phải làm như nào? Giờ hồ sơ của mình đang vướng khâu này mình cũng chưa biết giải quyết ra sao, rất mong được các bạn giúp đỡ. Many thanks !
 

nguyen thi tam

Cỏ 3 lá
Bài viết
60
Nơi ở
Vũng Tàu
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
"Qua đánh giá sơ bộ thì sông Tô Lịch không còn khả năng tiếp nhận nước thải vì hiện trang Sông Tô Lịch đã quá ô nhiễm". cái này là bên bạn tự đánh giá hay là bên cơ quan có thẩm quyền nào đánh giá vậy?
để đánh giá như theo thông tư 02/2009 mục đánh giá sơ bộ bạn chỉ cần đánh giá theo hướng dẫn của PL1. Thường thì đánh giá sơ bộ là còn khả năng tiếp nhận. Sau đó sẽ đánh giá chi tiết theo phụ lục 3. trong đó bạn phải dựa vào kết quả phân tích mẫu nước mặt của Sông Tô Lịch và kết quả mẫu nước thải và theo QCVN về nước mặt. để xét xem sông tô lịch có khả năng tiếp nhận các chỉ tiêu nào nữa (vd COD, TSS...) bạn xem kỹ phụ lục hướng dẫn.
còn như bạn nói đánh giá sơ bộ mà sông tô lịch k còn khả năng tiếp nhận nữa thì tại sao phải xin xả thải vào sông tô lịch và k xin xả thải vào địa điểm khác?
 

huulai.nguyen

Mầm xanh
Bài viết
20
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
"Qua đánh giá sơ bộ thì sông Tô Lịch không còn khả năng tiếp nhận nước thải vì hiện trang Sông Tô Lịch đã quá ô nhiễm". cái này là bên bạn tự đánh giá hay là bên cơ quan có thẩm quyền nào đánh giá vậy?
để đánh giá như theo thông tư 02/2009 mục đánh giá sơ bộ bạn chỉ cần đánh giá theo hướng dẫn của PL1. Thường thì đánh giá sơ bộ là còn khả năng tiếp nhận. Sau đó sẽ đánh giá chi tiết theo phụ lục 3. trong đó bạn phải dựa vào kết quả phân tích mẫu nước mặt của Sông Tô Lịch và kết quả mẫu nước thải và theo QCVN về nước mặt. để xét xem sông tô lịch có khả năng tiếp nhận các chỉ tiêu nào nữa (vd COD, TSS...) bạn xem kỹ phụ lục hướng dẫn.
còn như bạn nói đánh giá sơ bộ mà sông tô lịch k còn khả năng tiếp nhận nữa thì tại sao phải xin xả thải vào sông tô lịch và k xin xả thải vào địa điểm khác?
Many thanks !
 
scroll-topTop