Đánh giá nhanh CP tại Công ty Đại Phú

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn tại Công ty Đại Phú

Công ty Đại Phú không những phát triển về kinh tế mà rất quan tâm đến vấn đề giảm thiểu ô nhiễm và tránh lãng phí sử dụng tài nguyên. Có thể nói là đoàn đánh giá nhanh đã " Vạch lá tìm sâu" về tiềm năng CP tại công ty :mail:.

Sản xuất sạch thì có thể sạch hơn với chuyên gia Darrell và tư vấn viên rồi. Làm sao mà có máy móc hoặc công nghệ nào hoàn hảo phải không.

Đoàn cũng rất cam kết với công ty là giữ bí mật mọi thông tin liên quan đến sản xuất và công nghệ của công ty :32:. Cám ơn công ty đã hỗ trợ và giúp đỡ.
DSC04989.jpg
 
scroll-topTop