Đánh giá rủi ro - Những khái niệm cơ bản

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

bighero

Hạt giống tốt
Bài viết
4
Nơi ở
Tp Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
« Đánh giá rủi ro » là gì?
Đánh giá rủi ro là một cuộc sát hạch tỉ mỉ về những gì có thể gây thiệt hại đến con người tại nơi làm việc. Đánh giá rủi ro cho phép bạn giải quyết vấn đề nếu bạn đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa hay hơn thế nữa.
Quan niệm của việc đánh giá rủi ro là đảm bảo không có ai bị thương hoặc mắc bệnh. Sức khoẻ, bệnh tật và tai nạn có thể làm phá vỡ cuộc sống và ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bạn nếu sản xuất bị mất đi, hoặc tài sản, máy móc bị tổn hại vì chúng.
« Mối nguy »
Mối nguy là bất cứ việc gì có tiềm năng gây ra thiệt hại (thí dụ như hoá chất, điện, làm việc ở độ cao,…)« Rủi ro »
Rủi ro là bất cứ sự việc gì có tiềm năng gây ra thiệt hại đang diễn biến (mức độ nặng hay nhẹ)

Điều bạn cần quyết định là mối nguy hại đó có quan trọng hay không, và bạn đã có các đề phòng thoả đáng nào để giảm thiểu những rủi ro có liên quan chưa? Thí dụ như điện có thể gây chết người nhưng rủi ro của nó không thường xuyên xảy ra, vì đã được cung cấp những phụ kiện cách điện cho những phần có dòng điện, những võ bọc kim loại và được tiếp đất đúng cách.

Làm thế nào để đánh giá rủi ro ?
Trước hết điều quan trọng là bạn không làm quá phức tạp phần công việc. Trong đa số ngành công nghiệp, mối nguy hại thường ít và đơn giản. Phần lớn, việc kiểm tra chúng chỉ là một vấn đề thường, nhưng thật ra nó rất cần thiết. Có thể bạn đã đánh giá được một vài mối nguy trong số đó rồi, thí dụ như việc sử dụng những hoá chất và dung môi độc hại.

Còn đối với những mối nguy hại khác ít thiệt hại hơn mà có lẽ bạn cũng đã biết nếu có máy móc mà có thể gây ra thiệt hại, hay nếu có một lối đi, đường cầu thang nào đó rất bất tiện có khả năng gây ra tai nạn. Vì thế, hãy kiểm tra những gì cần sự đề phòng hợp lý để bạn có thể tránh được các tổn thương do chúng gây ra.

Các bước đánh giá rủi ro
Bước 1: Nhận diện các mối nguy
Bước 2: Xem người nào có thể bị tổn thương và mức độ tổn thương như thế nào?
Bước 3: Đánh giá các rủi ro và đề ra các biện pháp phòng ngừa
Bước 4: Ghi chép những phát hiện của bạn và cách khắc phục
Bước 5: Cập nhật và đưa ra các giải pháp an toàn mới
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
scroll-topTop