Đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư, mở rộng nghĩa trang Chợ Nhàng - TP Thanh Hóa”

daibangden

Cỏ 4 lá
Bài viết
73
Nơi ở
Ha Noi capital
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mở đầu
Chương 1 : Mô tả tóm tắt nghĩa trang
Chương 2 : Điều kiện tự nhiên - môi trường và kinh tế-xã hội
Chương 3 : Đánh giá các tác động môi trường
Chương 4 : Biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường
Chương 5 : Cam kết thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường
Chương 6 : Các công trình xử lý môi trường - Chương trình quản lý và giám sát môi trường
Chương 7 : Dự toán kinh phí cho các công trình xử lý môi trường
Chương 8 : Tham vấn ý kiến cộng đồng
Chương 9 : Chỉ dẫn nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phương pháp đánh giá
Kết luận và kiến nghị
 

Đính kèm

  • DTM Nghia trang.doc
    442 KB · Lượt xem: 1,086
Sửa lần cuối:
scroll-topTop