Đánh giá tác động môi trường hệ thống xử lý nước thải

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo Nghị định của Chính phủ:

Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung
 • Tất cả đối với nước thải công nghiệp;
 • Công suất thiết kế từ 500 m3 nước thải/ngày đêm trở lên đối với nước thải sinh hoạt

56ea380e3baf2.jpg


Đánh giá tác động môi trường hệ thống xử lý nước thải, ĐTM hệ thống xử lý nước thải, ĐTM trạm xử lý nước thải

Thấy nhiều anh em trên diễn đàn xin liên tục nên đành phải share để cùng giao lưu học hỏi

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) DỰ ÁN:
XÂY DỰNG MỚI HỆ THỐNG THU GOM VÀ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
CÔNG SUẤT: 1.600 M3/NGÀY ĐÊM
CHỦ DỰ ÁN: BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
ĐƠN VỊ TƯ VẤN: TT TƯ VẤN & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NƯỚC SẠCH VÀ MÔI TRƯỜNG (CTC)
 

Đính kèm

 • NHI DONG II 19-09-07.ppt
  3.6 MB · Lượt xem: 3,971
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị

Đính kèm

 • Bao_cao_DTM TRAM XLNT BV NHI DONG 2.doc
  601.5 KB · Lượt xem: 1,575

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị

Đính kèm

 • HTXL NT BV CHO RAY 19-09-07.ppt
  2.9 MB · Lượt xem: 1,561
 • Bao_cao_DTM TRAM XLNT BV CHO RAY.doc
  827.5 KB · Lượt xem: 1,404

duongminh900

Hạt giống tốt
Bài viết
3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cho mình hỏi với. Hiện công ty mình đang triển khai thực hiện dự án khai thác khoáng sản và đã có báo cáo ĐTM. Vậy khi mình tiến hành xây dựng công trình trạm xử lý nước thải công nghiệp để xử lý nước thải cho dự án trên có phải lập báo cáo ĐTM cho trạm XLNT không nhỉ( trong ĐTM lập năm 2008 của dự án khai thác KS chỉ nêu là nước nước thải được xử lý để thải ra môi trường thôi chứ không nói đến việc xây dựng trạm xử lý nước thải)
 
scroll-topTop