đánh giá tiếng ồn bằng tiêu chuẩn nào

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mọi người cho mình hỏi hiện nay mình đang đánh giá tiếng ồn trong 1 xưởng may gia công cho nước ngoài nhưng lên mạng tìm lại thấy rất rất nhiều tiêu chuẩn và quy chuẩn tiếng ồn. Vậy so sánh với tiêu chuẩn nào là phù hợp ?
Một số tiêu chuẩn, quy chuẩn tiếng ồn mình biết là:
  • TCVN 3985
  • TCVN 5964:2008 (Đo & Đánh giá tiếng ồn MT)
  • TCVN 8018:2008 (Âm học. Quy trình thiết kế kiểm soát tiếng ồn cho nhà máy hở)
  • TCVN 3733/2002/BYT, ngày 10/10/2002
  • Tiêu chuẩn về độ ồn TCXDVN 175: 2005
  • Quy chuẩn tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT
  • TCVN 5949-1995. âm học. Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư. Mức ồn tối đa cho phép.
  • TCVN 5948-4995. âm học. Tiếng ồn phương tiên giao thông vận tải đường bộ.
Vậy mình đánh giá tiếng ồn bằng tiêu chuẩn nào
Công trường xây dựng, nhà xưởng kín, nhà xưởng hở, công việc ngoài trời, khu vực giải trí có áp dụng giống nhau không
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
scroll-topTop