Danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm

HSE

Cây công nghiệp
Bài viết
296
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
DANH MỤC BÊNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC BẢO HIỂM
A/ Thông tư liên bộ 08/TTLB năm 1976 quy định một số bệnh nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ công nhân viên chức Nhà nước mắc bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế - Bộ Thương binh,lao động và xã hội - Tổng công đoàn Việt Nam ban hành
1. Bệnh do bụi

- Bệnh do bụi phổi do nhiễm bụi silic (SiO2)

- Bệnh bụi phổi do nhiễm bụi a-mi-ăng.

2. Bệnh do hoá chất

- Bệnh nhiễm độc chì và các hợp chất chì.

- Bệnh nhiễm độc benzen và các chất đồng đẳng của benzen.

- Bệnh nhiễm độc thuỷ ngân và các hợp chất thuỷ ngân.

- Bệnh nhiễm độc măng-gan và các hợp chất măng-gan.

3. Bệnh do yếu tố vật lý

- Bệnh do quang tuyến X và các chất phóng xạ.

- Bệnh điếc do tiếng ồn.
B/ Thông tư liên bộ 29/TT-LB năm 1991 bổ sung một số bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế - Lao Động - Thương binh và xã hội ban hành
1. Loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm tiếp xúc

2. Bệnh xạm da

3. Bệnh rung chuyển nghề nghiệp

4. Bệnh bụi phổi bông

5. Bệnh lao nghề nghiệp

6. Bệnh viêm gan do virut nghề nghiệp

7. Bệnh do leptospira nghề nghiệp

8. Bệnh nhiễm độc TNT (Trinitototuene).

C/Quyết định 167-BYT/QĐ năm 1997 bổ sung 5 bệnh nghề nghiệp vào danh mục các loại bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1. Bệnh nhiễm độc Asen và các hợp chất Asen nghề nghiệp (Phụ lục 1).

2. Bệnh nhiễm độc Nicotin nghề nghiệp (Phụ lục 2)

3. Bệnh nhiễm độc hóa chất trừ sâu nghề nghiệp (Phụ lục 3).

4. Bệnh giảm áp nghề nghiệp (Phụ lục 4).

5. Bệnh viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp (Phụ lục 5);
D/Quyết định 27/2006/QĐ-BYT bổ sung 04 bệnh nghề nghiệp vào Danh mục các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
1. Bệnh hen phế quản nghề nghiệp (Tiêu chuẩn chẩn đoán và tiêu chuẩn giám định quy định tại Phụ lục 1).

2. Bệnh nhiễm độc cacbonmonoxit nghề nghiệp (Tiêu chuẩn chẩn đoán và tiêu chuẩn giám định quy định tại Phụ lục 2).

3. Bệnh nốt dầu nghề nghiệp (Tiêu chuẩn chẩn đoán và tiêu chuẩn giám định quy định tại Phụ lục 3).

4. Bệnh viêm loét da, viêm móng và xung quanh móng nghề nghiệp (Tiêu chuẩn chẩn đoán và tiêu chuẩn giám định quy định tại Phụ lục 4).
E/ Thông tư 42/2011/TT-BYT bổ sung bệnh nhiễm độc cadimi nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân, nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn tiêu chuẩn chẩn đoán, giám định do Bộ Y tế ban hành
1. Bệnh nhiễm độc Cadimi nghề nghiệp (Tiêu chuẩn chẩn đoán và tiêu chuẩn giám định quy định tại Phụ lục số 1 của Thông tư này);

2. Bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân (Tiêu chuẩn chẩn đoán và tiêu chuẩn giám định quy định tại Phụ lục số 2 của Thông tư này);

3. Nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp(Tiêu chuẩn chẩn đoán và tiêu chuẩn giám định quy định tại Phụ lục số 3 của Thông tư này).
F/Thông tư 36/2014/TT-BYT bổ sung bệnh Bụi phổi-Than nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
1. Bổ sung bệnh Bụi phổi-Than nghề nghiệp

G/Thông tư 44/2013/TT-BYT bổ sung bệnh Bụi phổi-Talc nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
1. Bổ sung bệnh Bụi phổi-Talc nghề nghiệp;

Tính đến tháng 7/2015 có 31 Bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm
 

Đính kèm

 • 08_TTLB.doc
  293 KB · Lượt xem: 339
 • 29TT_LB.doc
  105.5 KB · Lượt xem: 332
 • 272006Qd_BYT.DOC
  302 KB · Lượt xem: 312
 • Qd_167_BYT.DOC
  305 KB · Lượt xem: 328
 • TT422011TT_BYT.doc
  117.5 KB · Lượt xem: 325
 • 36_2014_TT-BYT_258166.doc
  70 KB · Lượt xem: 322
 • 44_2013_TT-BYT_218916.doc
  81 KB · Lượt xem: 313
scroll-topTop