Ứng dụng Gom Rác GRAC

Danh mục dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

yeumoitruong2010

Administrator
Thành viên BQT
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Danh mục này trích trong Nghị định số: 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:

Nôi dung: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top