danh mục máy móc thiết bị, vật tư cần kiểm định bằng tiếng anh.

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thông tư 04/2008/TT-BLĐTBXH hết hiệu lực rồi nhé bạn
Thay thế nó là
thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tiếng anh là:

CIRCULAR
GUIDING THE TECHNICAL EXPERTISE OF OCCUPATIONAL SAFETY OF MACHINERY, EQUIPMENT, MATERIALS WITH STRICT REQUIREMENTS ON OCCUPATIONAL SAFETY
Danh mục là: LIST OF MACHINERY, EQUIPMENT AND MATERIALS WITH STRICT REQUIREMENTS ON OCCUPATIONAL SAFETY

bạn download phía dưới nhé
 

Đính kèm

  • list.doc
    141 KB · Lượt xem: 895
  • 32_2011_TT-BLDTBXH3.doc
    191 KB · Lượt xem: 668
scroll-topTop