Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn

Đính kèm

 • 01 QD 1453_95.doc
  337 KB · Lượt xem: 452
 • 02 QD 1629_1996.doc
  754.5 KB · Lượt xem: 466
 • 03 QD 915YT_97.doc
  428 KB · Lượt xem: 460
 • 05 QD 190_1999.doc
  393 KB · Lượt xem: 442
 • 06 QD 1580-2000.doc
  211.5 KB · Lượt xem: 434
 • 1152_2003_QD-BLDTBXH_51391.doc
  186.5 KB · Lượt xem: 412
 • 36_2012_TT-BLDTBXH_164308.doc
  152.4 KB · Lượt xem: 417

lanluikhet

Cỏ 3 lá
Bài viết
53
Nơi ở
TPHCM

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
--------
SO******************T REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------
No. 36/2012/TT-BLĐTBXH​
Hanoi, December 28, 2012
CIRCULAR
ON THE SUPPLEMENTATION OF THE LIST OF ARDUOUS, HARMFUL, DANGEROUS WORKS, AND EXTREMELY ARDUOUS, HARMFUL, AND DANGEROUS WORKS​
Pursuant to the Labor Code dated June 23, 1994, the Law on the amendments to the Labor Code dated April 02, 2002; the Law on the amendments to the Labor Code dated June 29, 2006; the Law on the amendments to the Labor Code dated April 02, 2007;
Pursuant to the Law on Social insurance dated June 29, 2006;
Pursuant to the Government's Decree No. 186/2007/NĐ-CP on December 25, 2007 on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs;
At the request of the Director of the Department of Labor safety;
The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs supplements the list of arduous, harmful, dangerous works, and extremely arduous, harmful, and dangerous works,
 

Đính kèm

 • 36_2012_TT-BLDTBXH.doc
  134.7 KB · Lượt xem: 900
scroll-topTop