Danh mục nội dụng huấn luyện vệ sinh lao động và cấp cứu ban đầu cho người lao động

HSE

Cây công nghiệp
Bài viết
296
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
DANH MỤC NỘI DUNG HUẤN LUYỆN VỀ VỆ SINH LAO ĐỘNG, CẤP CỨU BAN ĐẦU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2000/TT-BYT ngày 28 tháng 04 năm 2000)

NỘI DUNG SỐ GIỜ HỌC

I. Vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp 12 giờ

1. Tác hại của nhiệt độ, vi khí hậu nơi làm việc và biện pháp dự phòng

2. Tác hại của bức xạ nhiệt và biện pháp dự phòng.

3. Tác hại của các loại bụi và biện pháp phòng bệnh

4. Tác hại của tiếng ồn, rung và biện pháp dự phòng

5. Tác hại của hoá chất và biện pháp dự phòng

6. Giới thiệu các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm xã hội chi trả

II. Cấp cứu tại chỗ 12 giờ

1. Cấp cứu điện giật

2. Cấp cứu bỏng

3. Cấp cứu ngạt thở

4. Cấp cứu ngừng tim

5. Cầm máu, băng bó vết thương

6. Vận chuyển bệnh nhân

7. Cấp cứu tai nạn do hoá chất
 
scroll-topTop