DANH MỤC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ AN TOÀN MÁY MÓC, THIẾT BỊ CÓ HIỆU LỰC HIỆN HÀNH

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Ban Quản Trị
Bài viết
272
Nơi ở
Quãng Nam
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi all , hôm nay mình xin gởi tiếp đến các thành viên trên diễn đàn " DANH MỤC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ AN TOÀN MÁY MÓC, THIẾT BỊ CÓ HIỆU LỰC HIỆN HÀNH " ( tính đến 08/2018 ). Phần 3

41. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5346:1991 (ST SEV 5307-85) về kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi nước nóng - Yêu cầu chung đối với việc tính độ bền do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành
42. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5331:1991 về thiết bị axetylen - Yêu cầu an toàn đối với kết cấu bình sinh khí do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành
43. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5332:1991 về thiết bị axetylen - yêu cầu an toàn đối với kết cấu thiết bị công nghệ chính do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành
44. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5180:1990 (ST SEV 1727-86) về palăng điện - Yêu cầu chung về an toàn do Ủy ban Khoa học Nhà nước
45. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5179:1990 (ST SEV 5312-85) về máy nâng hạ - Yêu cầu thử thiết bị thủy lực về an toàn do Ủy ban Khoa học và Nhà nước ban hành
46. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5181:1990 về thiết bị nén khí - yêu cầu chung về an toàn
47. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5183:1990 (ST SEV 499-77) về máy cắt kim loại – Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành
48. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5206:1990 (ST SEV 1718-79) về Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng được chuyển đổi năm 2008
49. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5207:1990 (ST SEV 1722-79) về Máy nâng hạ - Cầu Công te nơ - Yêu cầu an toàn được chuyển đổi năm 2008
50. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5209:1990 (ST SEV 2689-80) về Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện
51. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5184:1990 (ST SEV 500-77) về Máy cắt kim loại - Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy khoan
52. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5186:1990 ( ST SEV 576-77) về Máy cắt kim loại - Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy phay
53. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5187:1990 (ST SEV 577-77) về Máy cắt kim loại - Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy doa ngang
54. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5188:1990 (ST SEV 578-77) về Máy cắt kim loại - Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy bào, xọc và chuốt
55. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5185:1990 (ST SEV 540-77) về Máy cắt kim loại - Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy tiện
56. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2296:1989 về thiết bị rèn ép - yêu cầu chung về an toàn do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
57. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5019:1989 về thiết bị axetylen - Yêu cầu an toàn do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
58. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4750:1989 (ST SEV 2153-80) về vỏ bảo vệ đá mài - Kích thước cơ bản và yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
59. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4755:1989 (ST SEV 4474 - 1984) về cần trục - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
60. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4725:1989 (ST SEV 538-77) về máy cắt kim loại - Yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu máy do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
61. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4726:1989 (ST SEV 539 – 77) về kỹ thuật an toàn - Máy cắt kim loại - Yêu cầu đối với trang bị điện do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
62. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4717:1989 (ST SEV 2696-80) về thiết bị sản xuất - Che chắn an toàn - Yêu cầu chung về an toàn do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
63. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4115:1985 về thiết bị ngắt điện bảo vệ người dùng ở các máy và dụng cụ điện di động có điện áp đến 1000 V - Yêu cầu kỹ thuật chung do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
64. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2290:1978 về thiết bị sản xuất - yêu cầu chung về an toàn do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hành
65. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3145:1979 về khí cụ đóng cắt mạch điện, điện áp đến 1000V - Yêu cầu an toàn do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
66. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3152:1979 về dụng cụ mài - Yêu cầu an toàn do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
67. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3748:1983 về máy gia công kim loại - Yêu cầu chung về an toàn do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành
 
scroll-topTop