Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Danh sách các ngành ô nhiễm không nên cho đầu tư!

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các bạn có thể liệt kê giùm mình danh sách các ngành nghề cực kỳ ô nhiễm mà các cấp có thẩm quyền ở Việt Nam không nên cho đầu tư
Theo mình thì các ngành như sau:
1/ Ngành sản xuất cồn:
vấn đề môi trường của ngành này chủ yếu là về nước thải, nếu chủ doanh nghiệp chịu đầu tư xử lý cho đạt thì có thể cho đầu tư
2/ Ngành thuộc da:
Cái ngành này thì hầu hết tất cả các nước trên thế giới đều cấm, không cho đâu tư cũng như hoạt động nữa. Trung Quốc mà còn cấm nữa thì bạn biết nó như thế nào rồi.
Vấn đề môi trường của thuộc da thì hơi bị phức tạp:
a) Chất thải rắn: da thừa, mỡ (hay còn gọi là bạc nhạc) thải ra hằng ngày, xử lý cái này bằng cách nào?
b) Mùi: bạn thử 1 lần vào nhà máy thuộc da thử xem! Mùi phát sinh từ da đã chịu không nỗi đã đành, mùi từ các hóa chất đổ vào trong quá trình thuộc da thì còn khiếp hơn nữa, cái này có thể gây "vô sinh" cho người tiếp xúc thường xuyên.
c) Nước thải: Nước thải thuộc da là 1 trong những thứ mà khó xử lý nhất, Có rất nhiều hóa chất, cũng như kim loại nặng ở trong đó. Cr6+, Na+ , Cl-, là những chỉ tiêu ô nhiễm khó xử lý và cần quan tâm.
Và còn nhiều ngành khác nữa, các bạn thêm vào danh sách phía sau giúp mình nhé.
Hi vọng sau này các cơ quan có chức năng nên có biện pháp mạnh đối với các ngành gây ô nhiễm để không hủy hoại môi trường Việt Nam.
 
Top