đào tạo huấn luyện an toàn thang máy

HSE

Cây công nghiệp
Bài viết
296
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Huấn luyện an toàn cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất. Nhằm phổ biến kiến thức an toàn trong sản xuất một cách kĩ lưỡng, tạo một trường làm việc tự giác.
I- Mục đích, yêu cầu:
Sau khi huấn luyện học viên sẽ nắm được các vấn đề cơ bản trong quản lý vận hành thang máy, cụ thể:

1- Biết cấu tạo nguyên lý hoạt động, công dụng của các cơ cấu, bộ phận của thang máy mà mình quản lý vận hành.

2- Biết yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra, chăm sóc kỹ thuật các chi tiết, cụm chi tiết quan trọng của thang máy.

3- Biết và làm thành thạo công tác cứu hộ thang máy.

4- Nắm được các sự cố thông thường và cách khắc phục.

5- Nắm được một số quy định hiện hành về quản lý thang máy.

II- Nội dung khóa học huấn luyện an toàn thang máy:

1- Khái niệm chung về thang máy

– Vai trò của thang máy trong các toà nhà, siêu thị

– Các chủng loại thang máy – phạm vi ứng dụng.

– Các thông số cơ bản của thang máy.

2- Cấu tạo – nguyên lý hoạt động của thang máy

a- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động chung của thang máy.

b- Các thiết bị lắp đặt cố định trong giếng thang.

– Ray dẫn hướng ca bin và đối trọng

– Giảm chấn

– Cửa tầng

c- Ca bin và các thiết bị liên quan.

– Khung cabin, sàn, vách, trần

– Cụm bạc trượt, bánh xe dẫn hướng

– Cửa cabin.

d- Hệ thống cân bằng

– Đối trọng.

– Cáp nâng, xích-cáp cân bằng

e- Cụm máy kéo

– Động cơ điện

– Phanh điện từ

– Hộp giảm tốc

– Puli dẫn cáp

g- Giếng thang

– Các khái niệm và định nghĩa (pit, oh …)

– Yêu cầu kỹ thuật

h- Các thiết bị an toàn thang máy

– Bộ hạn chế tốc độ

– Bộ hãm bảo hiểm

– Các công tắc hành trình

– Các công tắc, khoá an toàn cửa cabin, cửa tầng

– Bảo vệ quá tải, thiết bị cứu hộ.

i – Nguyên lý điện thang máy.

3- Vận hành an toàn thang máy.

a- Vận hành an toàn và cứu hộ thang máy

– Quy trình vận hành an toàn.

– Trình tự công tác cứu hộ

– Bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật thang máy.

b- Các sự cố điển hình và biện pháp khắc phục.

4- Quản lý thang máy:

a- Quản lý nhà nước về thang máy

– Các văn bản hiện hành của Nhà nước về quản lý thang máy.

– Các tiêu chuẩn, qui phạm về thang máy

b- Quản lý thang máy tại cơ sở

– Hồ sơ kỹ thuật – hồ sơ quản lý

– Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa.

– Huấn luyện an toàn.

– Kiểm kỹ thuật an toàn

c- Hướng dẫn kiểm tra kỹ thuật, cứu hộ trực tiếp trên thang máy.
 
scroll-topTop