đào tạo huấn luyện an toàn thiết bị nâng

HSE

Cây công nghiệp
Bài viết
296
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Sau khoá huấn luyện an toàn thiết bị nâng học viên sẽ nắm được các vấn đề cơ bản trong quản lý vận hành thiết bị nâng, cụ thể như:
 • Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng của các cơ cấu, bộ phận của thiết bị nâng mà mình quản lý vận hành.
 • Biết yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra và chăm sóc kỹ thuật các cụm chi tiết máy quan trọng của thiết bị nâng.
 • Biết cách chọn cáp, kiểm tra, loại bỏ cáp tải.
 • Nắm được nội dung các tài liệu của thiết bị (hướng dẫn vận hành, bồi dưỡng v.v…).
 • Biết cách móc tải an toàn và phương pháp trao đổi tín hiệu.
 • Nắm được các sự cố, tai nạn có thể xảy ra trong vận hành thiết bị nâng và cách khắc phục.
 • Các hư hỏng thường gặp
 • Nắm được một số quy định hiện hành về quản lý thiết bị nâng.

Nội dung khóa học huấn luyện an toàn thiết bị nâng
1- Khái niệm chung, cơ bản về thiết bị nâng:
 • Khái niệm về chế độ làm việc của thiết bị nâng
 • Các chủng loại thiết bị nâng và sử dụng chúng trong các ngành kinh tế.
 • Các thông số cơ bản của thiết bị nâng.
 • Phân loại thiết bị nâng theo TCVN 4244-86. 2005
 • Các đặc trưng để phân biệt các chủng loại thiết bị nâng: Xe nâng hàng, cầu trục, cổng trục…
2 – Tìm hiểu lần lượt cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, kiểm tra , chăm sóc kỹ thuật , các hư hỏng thường gặp, phương pháp kiểm tra, đánh giá an toàn của các cơ cấu, bộ phận sau:
 • Cơ cấu nâng:
 • Cơ cấu di chuyển xe con và di chuyển thiết bị nâng.
 • Cơ cấu quay
 • Cơ cấu nâng cần, thay đổi tầm với
 • Kết cấu kim loại
 • Các thiết bị an toàn, khống chế.
3- vận hành an toàn thiết bị nâng
 • Các sự cố, tai nạn trong sử dụng thiết bị nâng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
 • Các sự cố và nguyên nhân của đứt, tuột cáp, gẫy cần, tuột phanh, gẫy, tuột móc
 • Cháy cần trục do phóng điện
 • Lật đổ xe nâng hàng
 • Gây tai nạn cho những người làm việc xung quanhVị trí lắp đặt thiết bị nâng.
 • Yêu cầu an toàn trong công tác buộc, móc cáp cẩu.
 • Những trường hợp phải dừng vận hành ngay lập tức.
 • Những điều cấm khi sử dụng thiết bị nâng.
4- Quy trình vận hành an toàn.
 • Chuẩn bị
 • Kiểm tra thiết bị
 • Khi nâng, chuyển, hạ tải
 • Kết thúc công việc
 • Những điều cấm khi vận hành thiết bị nâng
5- Quản lý thiết bị nâng
a) Quản lý nhà nước về thiết bị nâng
 • Các văn bản hiện hành của Nhà nước về quản lý thiết bị nâng
 • Các tiêu chuẩn , quy phạm về thiết bị nâng.
b) Quản lý thiết bị nâng tại cơ sở
 • Hồ sơ kỹ thuật – hồ sơ quản lý
 • Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa
 • Huấn luyện an toàn
 • Kiểm định kỹ thuật an toàn
6. Kiểm tra và bảo trì cho các bộ phận quan trọng
 • Quy định thời gian kiểm tra các bộ phận ( cáp, móc, tang, puly, phanh, cơ cấu an toàn )
 • Cách kiểm tra, bảo trì các bộ phận quan trọng
 

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com
scroll-topTop