Đào tạo sản xuất sạch hơn tại SG năm 2013

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đào tạo huấn luyện sản xuất sạch hơn tại Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2013 giữa GRECO và Trung Tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp - Sở Công Thương TP.HCM
Đợt huấn luyên chia làm 3 đợt:
  • Đợt 1: dành cho cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp 1/2 ngày
  • Đợt 2 và đợt 3: dành cho đối tượng là cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý - 2 ngày
Chủ trì: Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp
Hỗ trợ và đào tạo: GRECO Training
Các doanh nghiệp đã tham gia: công ty Bia Sài Gòn, Nhựa Bình Minh, các công ty Xi Măng, gia công cơ khí, gỗ, nhựa, ...
Sau khi khóa học giảng viên gửi thêm các tài liệu và hỗ trợ trả lời thắc mắc của học viên qua email.
1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg
 
scroll-topTop