Ứng dụng Gom Rác GRAC

Đầu ra nước thải đã xử lý có bọt trắng

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nhờ các anh chị giúp em!
Khi phân tích các chỉ tiêu nước thải đầu ra của khu xử lý thì đều đạt tiêu chuẩn theo QCVN
Nhưng khi bơm nước thải của khu xử lý xả thải về hố ga đấu nối với đường nước thải của KCN thì hố ga đó lại nổi bọt trắng xóa như bọt xà phòng.
Hiện tại em không rõ nguyên nhân vì sao? mong anh chị nào biết thì chỉ giúp em
 
Top