Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Dây chuyền công nghệ xử lý không có bể phan ứng

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Mình đang giám sát thi công cho một công trình xử lý nươc cấp. Sử dụng công nghệ là bể lắng trong có tầng cặn lơ lửng và lọc nhanh. Hóa chất sử dụng là PAC và soda. và người ta châm trực tiếp hóa chất vào đường ống bơm cấp I đưa thẳng vào bể lắng mà không có qua bể phản ứng. Theo các bạn khi sử dụng bể lắng trong có tầng cặn lơ lửng thì có thể bỏ qua giai đoạn phản ứng của nước nguồn với hóa chất không. Làm như vậy có ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước không.
Cảm ơn các ý kiến đóng góp từ các bạn. :49:
 

Snow_wolf

Active Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Mình đang giám sát thi công cho một công trình xử lý nươc cấp. Sử dụng công nghệ là bể lắng trong có tầng cặn lơ lửng và lọc nhanh. Hóa chất sử dụng là PAC và soda. và người ta châm trực tiếp hóa chất vào đường ống bơm cấp I đưa thẳng vào bể lắng mà không có qua bể phản ứng. Theo các bạn khi sử dụng bể lắng trong có tầng cặn lơ lửng thì có thể bỏ qua giai đoạn phản ứng của nước nguồn với hóa chất không. Làm như vậy có ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước không.
Cảm ơn các ý kiến đóng góp từ các bạn. :49:
Mình thấy các mô hình xử lý nước cấp dùng bể lắng lớp cặn thì không cần bồn phản ứng riêng, mà giai đoạn phản ứng diễn ra tích hợp trong ngăn của bể lắng luôn (nhưng không có nghĩa là không có)
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Mình đang giám sát thi công cho một công trình xử lý nươc cấp. Sử dụng công nghệ là bể lắng trong có tầng cặn lơ lửng và lọc nhanh. Hóa chất sử dụng là PAC và soda. và người ta châm trực tiếp hóa chất vào đường ống bơm cấp I đưa thẳng vào bể lắng mà không có qua bể phản ứng. Theo các bạn khi sử dụng bể lắng trong có tầng cặn lơ lửng thì có thể bỏ qua giai đoạn phản ứng của nước nguồn với hóa chất không. Làm như vậy có ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước không.
Cảm ơn các ý kiến đóng góp từ các bạn. :49:
Trong trường hợp có bể phản ứng thì vẫn tốt hơn, nhưng có lẽ trong trường hợp này các thông số cho thấy không cần bể phản ứng vẫn đạt được hiệu quả tương đối nên họ bỏ bể phản ứng.
 
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Theo các bạn khi sử dụng bể lắng trong có tầng cặn lơ lửng thì có thể bỏ qua giai đoạn phản ứng của nước nguồn với hóa chất không. Làm như vậy có ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước không.
Có thể trong bể lắng có ngăn phản ứng hoặc người ta tính toán thấy hiệu quả ko ảnh hưởng đáng kể nên bỏ qua. Chỗ của Hanzo sau khi châm hóa chất vào thiết bị trộn người ta cũng cho thẳng vào bể tuyển nổi luôn ko cần bể phản ứng. Người ta nói quá trình phản ứng diễn ra ngay trong thiết bị trộn (xem file đính kèm) rồi.

Regards
 

Đính kèm

Top