đây là biến đổi khí hậu toàn cầu

phienne

Mầm 2 lá
Bài viết
41
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khí hậu toàn cầu đang biến đổi chóng mặt

TT - Khí hậu trên Trái đất đang biến đổi sâu sắc với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với những gì các nhà khoa học dự đoán. Nguồn năng lượng chủ yếu trên Trái đất từ năm 1600 đến nay đều liên quan đến carbon. Và một khi đốt nguyên liệu, carbon được giải phóng vào môi trường, tạo thành khí CO2. Chính khí CO2 trong khí quyển hay đại dương sẽ hấp thụ nhiều nhiệt hơn từ Mặt trời và làm Trái đất ấm dần lên.

Nhiệt độ Trái đất tăng lên, mỉa mai thay lại đưa đến những trận mưa, bão hay bão tuyết khắc nghiệt hơn. Mưa hay bão tuyết không còn diễn ra thường xuyên, đều đặn với cường độ trung bình mà thay vào là những trận mưa hay bão rất lớn xảy ra thất thường. Đây được gọi là hiện tượng khí hậu cực đoan.

Dự án carbon toàn cầu (Global carbon project) cho biết nếu như vào những năm 1980 chỉ có 1,6g CO2 trong 1 lít không khí thì đến nay con số này đã tăng lên 2,2g/lít. Băng tại một số khu vực ở Bắc cực đang tan nhanh hơn 30 năm so với dự đoán. Và với đà tan băng thế này chậm nhất vào năm 2040, mùa hè tại Bắc cực sẽ không còn băng - điều chưa từng xảy ra trong 1 triệu năm qua.

Băng tan ngày một nhiều đưa tình trạng Trái đất vào vòng luẩn quẩn. 2/3 năng lượng ánh sáng mặt trời được hấp thụ vào khí quyển, đại dương... và 1/3 sẽ được phản xạ trở lại ở các khu vực băng. Một khi băng tan sẽ có nhiều nước biển hơn, ngoài việc làm biển lấn đất còn khiến nhiệt từ Mặt trời sẽ được hấp thụ nhiều hơn.

THẢO NGUYÊN tổng hợp
 
scroll-topTop