Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Miền bắc đề án bảo vệ cây xăng

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
cả nhà cho mình hỏi tí. Công ty mình làm về sản xuất ô tô, giờ công ty mới xây dựng thêm 1 cây xăng, giờ mình đang làm về các vấn đề môi trường của công ty, theo các bạn với cây xăng đó thì mình nên làm đề án bảo vệ môi trường hay là làm cam kết bảo vệ môi trường. MÀ nếu bạn nào có mẫu cam kết bvmt hay đề án bvmt của cây xăng thì cho mình xin với. Mong các bạn giúp đỡ nhé . ai có thì gửi giùm mình vào mail : tnnguyenminhthanh@gmail.com.
Chân thành cảm ơn
 
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Phải xem cây xăng của bạn xây dựng chứa bao nhiêu m3 xăng mới biết là làm CK, đề án, hay ĐTM. Bạn tham khảo Nghị định số: 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG và xem cây xăng của công ty bạn thuộc đối tượng nào nhé. cần gì thêm mail cho mình: phamhungk50dmt@gmail.com
 
Top