Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản về nhà hàng, quán ăn

nvdcs

New Member
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cái mẫu này ai mà dám cho hả bạn, người ta dấu kỹ lắm vì nó là miếng cơm bác gạo của người ta mà. Họ chỉ cho bạn các bước cơ bản để lập cái đề án đó mà thôi.
kể cả không dấu cũng không động đến nhau mà, chắc gì đã cùng tỉnh? anh em chỉ tham khảo thôi chứ !
 
Top