đề án bảo vệ môi trường

hung92.hua

Cỏ 3 lá
Bài viết
51
Nơi ở
hà nội
Website
moitruongvinasepvn.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
- Theo Điều 29 Nghị định 29/NĐ/CP thì những đối tượng KHÔNG thuộc danh mục II hoặc dưới danh mục II sẽ phải lập Cam kết bảo vệ môi trường
- Theo Điều 15 TT 01/2012/BTNMT về đối tượng phải lập đề án BVMT đơn giản: nếu Dự án đã đi vào hoạt động mà thuộc đối tượng phải lập CKBVMT như mình nói trên mà chưa lập CKBVMT thì phải lập ĐỀ án BVMT Đơn giản. ( 1 loại cho Dự án có đầu tư, 1 loại cho dự án nhỏ không phải dự án đầu tư)
Thân!
 

nguyenanhthu

Mầm xanh
Bài viết
8
Nơi ở
HCM
Website
caonguyenxanh.info
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
a) Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP để thẩm định, phê duyệt;
 
scroll-topTop