Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Đề án Bảo vệ Môi trường

N

nxqui

Guest
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
đề án môi trường

Chỉ tiêu về không khí là rất cần. Trong báo cáo đề án ban cần phải báo cáo đầy đủ các thành phần môi trường: nước, khí, chất thải rắn, tiếng ồn. Môi trường không khí thì bạn cần báo cáo các chỉ tiêu nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, bụi, SO2, NO2,CO.
 
#7
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Làm quán nhậu thì đo khí xung quanh trong phạm vi quán (không đo tại vị trí nấu ăn - nếu có thì căn cứ vào QĐ 3733/2002/BYT) nếu có ống khói phát thải thì phải đo khí ống khói (TCVN5939 - 5940). Nước thải áp dụng TCVN 5945 - 2005 không được áp dụng QCVN14/2008 vì đây là cơ sở kinh doanh dịch vụ nhưng có chế biến thực phẩm.
 
Top