ĐỂ HIỆU QUẢ TRONG CÔNG VIỆC

MrDoan89

Cây công nghiệp
Bài viết
308
Nơi ở
Quảng Ngãi
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU

2. LẬP KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

3. VẬN DỤNG QUY TẮC 80/20

4. TIÊN LIỆU KẾT QUẢ CUỐI CÙNG

5. XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ ƯU TIÊN ( 3 VIỆC)

6. CHUẨN BỊ

7. THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THEO TỪNG BƯỚC

8. CẢI THIỆN KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

9. XÁC ĐỊNH NHỮNG TRỞ NGẠI CHÍNH YẾU

10. TỰ TẠO ÁP LỰC CHO BẢN THÂN

11. KIỂM SOÁT NGUỒN NĂNG LƯỢNG CHO BẢN THÂN

12. CHIA NHỎ CÔNG VIỆC

13. XÂY DỰNG Ý THỨC KHẨN TRƯƠNG

14. CHUYÊN TÂM VỚI TỪNG CÔNG VIỆC
 

Đính kèm

  • nhan-su-de-hieu-qua-trong-cong-viec.ppt
    102 KB · Lượt xem: 838
scroll-topTop