Đề Phòng Té Ngã Trong Ngành Tổng Quát - Fall Protection Training (OSHA Program)

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
- Vấp, Trượt và Té Ngã
  • Chiếm phần lớn tai nạn trong công nghiệp
  • Chiếm 15% tổng số tử thương do tai nạn
  • Đúng thứ hai về gây tai nạn chết người (Sau tai nạn xe cộ)

- Các quy định của OSHA về bề mặt làm việc và lối đi được áp dụng cho tất cả các nơi làm việc cố định, ngoại trừ những nơi làm công việc nội trợ, đào mỏ, hoặc nông nghiệp

POWER POINT TRAINING
 

Đính kèm

  • fall_protection-vietnamese.rar
    1.5 MB · Lượt xem: 1,135
scroll-topTop