Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ISO 14001 Đề tài quản lý ISO 14000

#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Lâu lâu không đóng góp bài viết nào nên hom nay xin đóng góp bằng bài nhận xét về nội dung đề tài về ISO 14000 của nhóm các bạn sinh viên trường Tôn Đức Thắng :56:

Nội dung nhận xét trong file kèm theo, các bạn có ý kiến phản hồi thì cứ "ném đá" vào W nhé :3. Nếu nhận xét hơi khắt khe thì mong các tác giả lượng thứ :1998618:
 

Đính kèm

#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Thực ra để nhận xét đây là bài làm của Nhóm các bạn thì không đúng. Vì đã 3 năm làm về hệ thống ISO 14001 và các hệ thống quản lý khác như ISO 9001, OHSAS 18001, HACCP, SA 8000 thì Tony thấy đây là phần các bạn tóm tắt lại những nội dung tiêu chuẩn mà thôi.Còn thế nào là chuyên đề nghiên cứu thì các bạn cần xem xét lại. Tony đã hướng dẫn đề tài tốt nghiệp luận văn về các hệ thống ISO thực ra mà nói các bạn phụ thuộc vào lý thuyết nhiều quá. Cần phải chuyển thể từ tiêu chuẩn thành những cái phải làm vì hệ thống ISO là nhận diện và chỉ rõ những thứ phải làm.
Vì ngứa nghề quá nên mạo muộn nhận xét vậy. Vì hiện giờ Tony đang làm EMR setup tích hợp 3 hệ thống chứng nhận cùng một lúc.
 
Top