Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Đề thi tuyển dụng (ai biết giải thích giùm)

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đề thi tuyển dụng, chia sẻ với mọi người:

1. Luật Bảo vệ môi trường năm 2005:
+ Thời điểm luật bắt đầu có hiệu lực.
+ Các nội dung cơ bản của Luật.
2. Các khái niệm về chất thải:
+ Chất thải nguy hại.
+ Chất thải sinh hoạt.
3. Quy trình lập một dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý ô nhiễm môi trường?
4. Khái niệm về đánh giá tác động môi trường dự án phát triển kinh tế xã hội? Dịch thuật ngữ “Đánh giá tác động môi trường” sang tiếng Anh.
5. Định nghĩa các thông số của nước thải sau bằng tiếng Việt và tiếng Anh:
+ Oxy hoà tan (DO).
+ Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD).
+ Nhu cầu oxy hoá hoá học (COD).
+ Tổng chất rắn hoà tan (TDS).
+ Hàm lượng chất lơ lửng (SS).
6. Cho biết ký hiệu của các tài liệu sau:
+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt rác y tế.
+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
7. Các giá trị BOD5 và tổng Coliform cho phép trong TCVN 7382:2004 và QCVN 24:2009
8. Các yêu cầu về nhiệt độ của một lò đốt rác thải nguy hại?
9. Các phương pháp xử lý rác thải đô thị.
10. Giới thiệu, mô tả một sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải xả ra nguồn loại B cho một khu dân cư quy mô từ 50000÷100000 dân.

(Thời gian thi: 90 phút)

Câu 1, 5, 6,7 chỉ cần nắm vững luật và giỏi Tiếng Anh một chút là làm được. Còn lại nhờ mọi người tư vấn. Xin chân thành cảm ơn!
 
Sửa lần cuối:

moitruong08

Sự trở lại của voi Mamut
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Luật Bảo vệ môi trường năm 2005:
Luật bảo vệ môi trường của nước CHXHCN Việt Nam số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 ban hành căn cứ vào Hiên pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổ bổ sung theo nghị quyết 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của kỳ họp thứ 10,quốc hội khóa 10
+ Thời điểm luật bắt đầu có hiệu lực.
01/07/2006 luật này thay thế Luật bảo vệ môi trường năm 1993
+ Các nội dung cơ bản của Luật.
Luật BVMT 2005 gồm 15 chương.136 điều
Chương 1:Những quy định chung
Chương 2:Tiêu chuẩn môi trường
Chương 3:Đánh giá tác động môi trường chiến lược.Đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường
Chương 4:Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
Chương 5:Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất,kinh doanh,dịch vụ
Chương 6:Bảo vệ môi trường khu đô thị,khu dân cư
Chương 7:Bảo vệ môi trường biển,nước sông và các nguồn nước khác
Chương 8:Quản lý chất thải
Chương 9:phòng ngừa,ứng phó sự cố môi trường,khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường
Chương 10:quan trắc và thông tin môi trường
Chương 11:Nguồn lực bảo vệ môi trường
Chương 12:Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường
Chương 13:Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước,mặt trận tổ quốc VN và các tổ chức thành viên về bảo vệ môi trường
Chương 14:Thanh tra,xử lý vi phạm.giải quyết khiếu nại,tố cáo và bồi thường thiệt hại về môi trường
Chương 15:Điều khoản thi hành
 
Sửa lần cuối:

moitruong08

Sự trở lại của voi Mamut
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
2. Các khái niệm về chất thải:
+ Chất thải nguy hại.
- Theo Quy chế quản lý chất thải nguy hại năm 1999: “Chất thải nguy hại là chất thải có chứa các chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính gây nguy hại khác), hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khoẻ con người”
- Theo Luật bảo vệ môi trường 2005: “Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phúng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính nguy hại khác”

+ Chất thải sinh hoạt
Là chất thải rắn phát thải trong sinh hoạt cá nhân, hộ gia đình, nơi công cộng
 
Sửa lần cuối:
#6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo nhận xét của W thì nếu đây là đề thi và yêu cầu làm bài là không được giở tài liệu thì đây là một đề bài rất DỞ (đặc biệt là các câu 1, 6, 7 & 8). Nhà tuyển dụng định tuyển một kỹ sư biết làm việc hay tuyển một cuốn từ điển môi trường?. Tất cả các câu trả lời đều có trong sách, trên web....và người thuộc lòng các khái niệm đó chưa chắc đã là người biết cách làm việc. Thực tế là khi làm việc có ai bắt không được đọc tài liệu đâu.

Cách ra đề như thế này phần nào phản ánh các vấn đề bất cập trong hệ thống đào tạo của Việt Nam và cách thức tuyển dụng/đánh giá năng lực nhân viên của các doanh nghiệp hiện nay.
 
#7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đề thi vào cơ quan nhà nước nào thế? Monre hay Vepa ..... Mới ra trường mà gặp cái này thì khoai phết, tuy nhiên mấy cái này đi làm độ 1-2 năm thì chả học cũng tự nhớ
Đây là đề thi vào công ty tư nhân chứ không phải nhà nước. Công ty này hoạt động trên sáu lĩnh vực chính trong đó có Môi trường - Xử lý chất thải và hiện đã có công trình xây dựng trên 63 tỉnh thành khắp toàn quốc.

Theo nhận xét của W thì nếu đây là đề thi và yêu cầu làm bài là không được giở tài liệu thì đây là một đề bài rất DỞ (đặc biệt là các câu 1, 6, 7 & 8). Nhà tuyển dụng định tuyển một kỹ sư biết làm việc hay tuyển một cuốn từ điển môi trường?. Tất cả các câu trả lời đều có trong sách, trên web....và người thuộc lòng các khái niệm đó chưa chắc đã là người biết cách làm việc. Thực tế là khi làm việc có ai bắt không được đọc tài liệu đâu.

Cách ra đề như thế này phần nào phản ánh các vấn đề bất cập trong hệ thống đào tạo của Việt Nam và cách thức tuyển dụng/đánh giá năng lực nhân viên của các doanh nghiệp hiện nay.
Đây là đề thi trong thời gian 90 phút (nhưng chẳng ai dùng hết thời gian cả), yêu cầu làm bài không được dùng tài liệu.
Theo mình thì nhà tuyển dụng cũng có lý của họ, còn câu 8 thì mình cũng thực sự không biết. Không biết theo W thì đề thi tuyển dụng nên như thế nào? W có đề thi mẫu nào không?
 
#8
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đây là đề thi vào công ty tư nhân chứ không phải nhà nước. Công ty này hoạt động trên sáu lĩnh vực chính trong đó có Môi trường - Xử lý chất thải và hiện đã có công trình xây dựng trên 63 tỉnh thành khắp toàn quốc.Đây là đề thi trong thời gian 90 phút (nhưng chẳng ai dùng hết thời gian cả), yêu cầu làm bài không được dùng tài liệu.
Theo mình thì nhà tuyển dụng cũng có lý của họ, còn câu 8 thì mình cũng thực sự không biết. Không biết theo W thì đề thi tuyển dụng nên như thế nào? W có đề thi mẫu nào không?
Ak ak, W cũng không biết đáp án của câu 8 nhưng biết cách tìm đáp án. Thực tế là câu 8 không có đáp án duy nhất đúng vì nhiệt độ phụ thuộc vào công nghệ lò đốt và loại CTR cần đốt, liệu đáp án của nhà tuyển dụng đã bao quát được hết các công nghệ hiện có chưa?.

Theo W thì có 2 cách tuyển dụng:

1. Tuyển người có kinh nghiệm: dựa vào CV kinh nghiệm của họ rồi xoay quanh đó mà phỏng vấn. Có thể nêu một vấn đề cụ thể (công nghệ hay tổ chức quản lý...) và đề nghị họ trình bày hướng giải quyết. Qua đó đánh giá năng lực và quyết định tuyển hay không.

2. Tuyển sinh viên mới ra trường: yêu cầu gửi trước luận văn tốt nghiệp rồi đánh giá trên luận văn đó. Chuẩn bị các câu hỏi xoay quanh luận văn để phỏng vấn. Nếu luận văn quá lý thuyết thì cần chuẩn bị bài tập tình huống (case study) để đánh giá ứng viên. Khi làm bài cho tra cứu tài liệu thoải con gà mái luôn, kể cả vào mạng tra cứu càng khuyến khích.
 
#9
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ak ak, W cũng không biết đáp án của câu 8 nhưng biết cách tìm đáp án. Thực tế là câu 8 không có đáp án duy nhất đúng vì nhiệt độ phụ thuộc vào công nghệ lò đốt và loại CTR cần đốt, liệu đáp án của nhà tuyển dụng đã bao quát được hết các công nghệ hiện có chưa?.

Theo W thì có 2 cách tuyển dụng:

1. Tuyển người có kinh nghiệm: dựa vào CV kinh nghiệm của họ rồi xoay quanh đó mà phỏng vấn. Có thể nêu một vấn đề cụ thể (công nghệ hay tổ chức quản lý...) và đề nghị họ trình bày hướng giải quyết. Qua đó đánh giá năng lực và quyết định tuyển hay không.

2. Tuyển sinh viên mới ra trường: yêu cầu gửi trước luận văn tốt nghiệp rồi đánh giá trên luận văn đó. Chuẩn bị các câu hỏi xoay quanh luận văn để phỏng vấn. Nếu luận văn quá lý thuyết thì cần chuẩn bị bài tập tình huống (case study) để đánh giá ứng viên. Khi làm bài cho tra cứu tài liệu thoải con gà mái luôn, kể cả vào mạng tra cứu càng khuyến khích.
Nếu nhà tuyển dụng cũng nghĩ được như W thì tốt quá! Nói chung về đồ án tốt nghiệp của mình không tốt lắm (nhiều lỗi sai cơ bản mà đến lút phát hiện ra thì nộp bài mất rồi), nhưng mình rất lấy làm tâm đắc với buổi bảo vệ của mình. Nếu nhà tuyển dụng hỏi về luận văn tốt nghiệp của mình thì mình... chẳng việc gì phải sợ. (Rút kinh nghiệm đến một lúc nào đó mình làm nhà tuyển dụng vậy :) )
 
#10
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tôi cũng đồng ý với W đó! Vote 1 phiếu nha! Nếu tôi xin việc mà có các câu hỏi như thế chắc chắn tôi sẽ rút lui luôn! Tôi đang tự hỏi là công ty đó đang cần j ở những người môi trường! Với nhà tuyển dụng mà hỏi như thầy cô hỏi bài thế này tôi nghĩ người này ko thể làm kinh tế được! Không biết người này mới mở công ty hay sao ấy? hay là "con cha cháu ông" mới ra trường được đề bạt làm sếp!?!
 
#11
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tôi cũng đồng ý với W đó! Vote 1 phiếu nha! Nếu tôi xin việc mà có các câu hỏi như thế chắc chắn tôi sẽ rút lui luôn! Tôi đang tự hỏi là công ty đó đang cần j ở những người môi trường! Với nhà tuyển dụng mà hỏi như thầy cô hỏi bài thế này tôi nghĩ người này ko thể làm kinh tế được! Không biết người này mới mở công ty hay sao ấy? hay là "con cha cháu ông" mới ra trường được đề bạt làm sếp!?!
Ủa, đừng nặng lời thế, dù sao công ty này cũng đã có công trình xử lý nước thải rác thải trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc - Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế. Website: http://aicvn.com
 

puma_nth

New Member
#12
#13
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bác TuKhuyen nói đúng đó. Đã học môi trường ra những câu hỏi như trên đừng ai bảo là không trả lời được. Những câu sơ đẳng như thế ma ko trả lời được mình là nhà tuyển dụng mình cũng không tuyển các bạn đâu. Kiến thức cơ bản nhất không nắm được thì chẳng làm được gì cả
Theo bạn thì các kiến thức cơ bản mà một kỹ sư môi trường cần phải có là gì? Những thứ nêu ra trong bài thi nói trên có phải là kiến thức cơ bản không? đối với một kỹ sư thì khả năng giải quyết vấn đề, tìm kiếm thông tin/nghiên cứu quan trọng hơn hay khả năng thuộc lòng quan trọng hơn?
 
#14
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
W nói đúng! Nếu như đề đó ra trong quá trình học thì tôi ko nói! Còn với 1 doanh nghiệp mà ra câu hỏi như vậy theo tôi là cần xem lại! Hồi tôi làm luận văn về ntbv, sau này gặp 1 doanh nghiệp chuyên về ntbv và vị giám đốc đó hỏi tôi 1 câu, nhưng tôi rất tâm đắc: cậu làm về nước thải bv thế cậu cho tôi biết cách xác định nhanh lượng ntbv? Vậy đó! Chỉ bấy nhiêu thôi ko cần nhiều. Câu hỏi đó giờ tôi vẫn nhớ như in.& tôi rất phục vị giám đốc đó, hiện công ty của người đó đang ở Sài Gòn đấy!
 
#17
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
câu hỏi giống như bài thi kiểm tra cuối kỳ..câu 10 thì hết sức vô lý k cho thông số nào bảo người ta đưa ra công nghệ...
Chính vì vậy khi làm bài mình phải viết là:
Việc lựa chọn dây chuyền công nghệ phải phụ thuộc vào:
+ Quy mô công suất trạm xử lý
+ Tính chất nước thải
+ Điều kiện của địa phương
... (và gì đó nữa mình không nhớ)
Trong điều kiện không có thông số cụ thể, với dân số khoảng 50000 - 100000 dân thì công suất trạm xử lý khoảng trên dưới 10000 m3/ngđ, tôi xin đề xuất dây chuyền công nghệ trạm xử lý như sau: ... (và vác nguyên dây chuyền công nghệ trong đồ án tốt nghiệp vào)
Nói chung là vẫn ... trượt
 
#18
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đây là đề thi vào công ty tư nhân chứ không phải nhà nước. Công ty này hoạt động trên sáu lĩnh vực chính trong đó có Môi trường - Xử lý chất thải và hiện đã có công trình xây dựng trên 63 tỉnh thành khắp toàn quốc.Đây là đề thi trong thời gian 90 phút (nhưng chẳng ai dùng hết thời gian cả), yêu cầu làm bài không được dùng tài liệu.
Theo mình thì nhà tuyển dụng cũng có lý của họ, còn câu 8 thì mình cũng thực sự không biết. Không biết theo W thì đề thi tuyển dụng nên như thế nào? W có đề thi mẫu nào không?
Nếu công ty mà có công trình ở 63 tỉnh thành mà tuyển kiểu này thì pohand.con.vn. Cũng có thể ơ HN người ta tuyển như thế, chứ o HCM, toàn là tính toán thực tế trên công trình hoặc phỏng vấn trực tiếp( nếu nộp vô bộ phận tư vấn, lập ĐTM, Đề án...)
 
#19
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
tìm việc

Ủa, đừng nặng lời thế, dù sao công ty này cũng đã có công trình xử lý nước thải rác thải trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc - Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế. Website: http://aicvn.com

Chào bạn tukhuyen,

Bạn có biết tên chi nhánh của cty aicvn.com có trong tp.hcm không ?
Năm sau mình ra trường nên cũng tìm tòi và học hỏi mấy anh chị, các bạn nhiều nhiều.

Cảm ơn bạn.
 
#20
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào bạn tukhuyen,

Bạn có biết tên chi nhánh của cty aicvn.com có trong tp.hcm không ?
Năm sau mình ra trường nên cũng tìm tòi và học hỏi mấy anh chị, các bạn nhiều nhiều.

Cảm ơn bạn.
Chào bạn nguyenlan2408, mình cũng không biết tên chi nhánh của công ty AICVN trong TP.HCM. Đây là thông tin mình xem được trên website của công ty:
http://aicvn.com/index.php?mod=profile&profile_id=4
Nếu bạn thực sự quan tâm, có thể liên hệ với công ty, qua email chẳng hạn. Việc chủ động liên hệ thực sự cần thiết nếu bạn muốn tìm một công việc tốt từ bây giờ.
Mình thấy đề thi tuyển dụng này nhận được nhiều phản ảnh, bản thân mình cũng thấy nó có nhiều hạn chế, và post lên cũng với mục đích tham khảo ý kiến mọi người. Bản thân mình khi đi phỏng vấn tuyển dụng ở công ty hiện tại đang làm việc thấy thú vị hơn nhiều. Nhưng viết nội dung ra thấy rất khó khăn, vì là trao đổi trực tiếp. Khi nào rỗi, chắc sẽ viết lên cho mọi người cho ý kiến.
 
Top