[Đề thi và Đáp án] Kì thi An toàn vệ sinh viên giỏi toàn quốc năm 2007

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thi an toàn vệ sinh viên giỏi toàn quốc lần thứ 3.
(Năm 2007)

I. Những kiến thức về pháp luật bảo hộ lao động:

Câu 1 :
Nghĩa vụ và quyền của người sử dụng lao động (NSDLĐ) về công tác BHLĐ được quy định trong Nghị định nào, chương nào, điều nào? NSDLĐ có bao nhiêu nghĩa vụ, nêu cụ thể các nghĩa vụ? Liên hệ việc thực hiện các nghĩa vụ đó của NSDLĐ ở đơn vị anh (chị)?

Đáp án:
- Nghĩa vụ và quyền của NSDLĐ được quy định trong điều13 và điều 14 chương 4 NĐ06/CP ngày 20/1/1995; NSDLD có 7 nghĩa vụ, 3 quyền
- 7 nghĩa vụ là:
+ Hàng năm khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phải lập kế họach an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động;
+ Trang bị đầy đủ phương tiện BVCN và thực hiện đầy đủ các chế độ khác về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động theo quy định của Nhà nước;
+ Cử người giám sát việc thực hiện các nội quy, quy định, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; phối hợp với công đoàn cơ sở xây dựng và duy trì hoạt động của màng lưới ATVSV;
+ Xây dựng nội quy quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với chủng loại máy, thiết bị, vật tư kể cả khi đổi mới công nghệ, máy, thiết bị, vật tư và nơi làm việc theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.
+ Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy định, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động.
+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo tiêu chuẩn, chế độ quy định.
+ Chấp hành nghiêm chỉnh quy định khai báo, điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả tình hình thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp hoạt động.
Liên hệ:
+ Công đoàn cơ sở đã làm gì để NSDLĐ thực hiện các nghĩa vụ về BHLĐ
+ Kết quả cụ thể đã đạt được
 

Đính kèm

  • CauHoiDapAnThi2007.doc
    643 KB · Lượt xem: 1,011
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
scroll-topTop