Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

đem con bỏ chợ - xử lý nước thải

daibangxanh

Well-Known Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Đem con bỏ chợ đối với trạm xử lý nước thải đó là 1 thực trạng hiện nay

Mình thấy rất nhiều công ty đặc biệt có cả công ty lớn và nổi tiếng làm xong trạm xử lý lấy tiền rồi bàn giao vận hành qua loa. Còn lại là sống chết mặt bay (đương nhiên là chuyện bảo hành thì ko nói rồi chủ đầu tư giữ lại % mà)
Thông thường là:
  • Hướng dẫn vận hành không sát với thực tế vận hành
  • Người vận hành không hiểu gì hết về cơ chế xử lý nước trong quá trình hướng dẫn
  • Nhật ký vận hành sơ sài
  • Nghiệm thu ok rồi, còn vận hành ko đạt là lỗi ở anh
  • Thay đổi 1 chút nhỏ nhỏ về công nghệ tìm ko thấy bên tư vấn đâu
Cái này xuất phát từ đâu nhỉ
 
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Đem con bỏ chợ đối với trạm xử lý nước thải đó là 1 thực trạng hiện nay

Mình thấy rất nhiều công ty đặc biệt có cả công ty lớn và nổi tiếng làm xong trạm xử lý lấy tiền rồi bàn giao vận hành qua loa. Còn lại là sống chết mặt bay (đương nhiên là chuyện bảo hành thì ko nói rồi chủ đầu tư giữ lại % mà)
Thông thường là:
  • Hướng dẫn vận hành không sát với thực tế vận hành
  • Người vận hành không hiểu gì hết về cơ chế xử lý nước trong quá trình hướng dẫn
  • Nhật ký vận hành sơ sài
  • Nghiệm thu ok rồi, còn vận hành ko đạt là lỗi ở anh
  • Thay đổi 1 chút nhỏ nhỏ về công nghệ tìm ko thấy bên tư vấn đâu
Cái này xuất phát từ đâu nhỉ
Vấn đề này xuất phát từ hợp đồng không chặt chẽ, lỗi tại anh, tại ả tại cả hai bên. Để bàn luận về vấn đề này thì quá rộng. tốt nhất chủ topic đưa ra 1 vài trường hợp cụ thể đi thì dễ tìm nguyên nhân, phân tích vấn đề và tìm hướng giải quyết tốt hơn. Cái này chả riêng gì ngành môi trường. Ngành nào chả thế.
 
Top