Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Địa nhiệt - nguồn năng lượng vô tận

  • Thread starter Mamut
  • Ngày gửi
M

Mamut

Guest
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Một số thông tin liên quan đến địa nhiệt:
Năng lượng địa nhiệt- nguồn năng lượng tái tạo sạch
Là nguồn năng lượng vô tận
Chi phí xây dựng nhà máy điện địa nhiệt thấp(không biết có thấp nhất không nữa)
Nước có tỉ trọng năng lượng địa nhiệt trên các nguồn năng lượng lớn nhất là Philippin với 27% năng lượng sử dụng lấy từ nguồn địa nhiệt.
Mỹ đứng đầu thế giới về sản lượng điện từ địa nhiệt : chiếm 32% công suất điện địa nhiệt toàn thế giới
Là nguồn năng lượng quan trọng trong tương lai.
Việt Nam có kế hoạch xây dựng 5 nhà máy điện địa nhiệt.
Nhà máy đầu tiên có thể sẽ xây dựng ở Phù Cát-Bình Định.

Tham khảo thêm thông tin từ
http://www.hiendaihoa.com/Electricity_details.php?tt_id=4167
hoặc
http://vietsciences.free.fr/timhieu/khoahoc/vatly/dianhiet-nangluongvotan.htm
 
Top