Đĩa thổi khí - Hệ thống phân phối khí DESIGNER

tre-xanh

Cây công nghiệp
Bài viết
155
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chương trình tính toán Thiết bị phân phối khí

+ Cung cấp cho các bạn các block về hình vẽ của các loại đầu phân tán khí, các phụ kiện giúp các bạn trong quá trình vẽ AutoCAD.
+ Tính toán được lượng đĩa thổi khí cân thiết, kích thước, đường ống, tổn thất áp lực ...


DOWNLOAD FREE 100%

Cách down:
+ down về dưới dạng file Zip
+ giải nén vào thư mục nào đó
+ Nếu bị yêu cầu Login và Password thì nhập:
name: TomFrankel
Password: August


Có bạn nào chưa biết sử dụng thì Just ask!
 

daibangxanh

Cây cổ thụ

Snow_wolf

Cây cổ thụ
Bài viết
1,130
Nơi ở
Ho Chi Minh

Snow_wolf

Cây cổ thụ
Bài viết
1,130
Nơi ở
Ho Chi Minh

vantuyenenv

Cây đầu làng
Bài viết
519
Nơi ở
Thu Duc
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn down cái link ở bài của tre-xanh:
name: TomFrankel và Password: August ở đây ko phải pass giải nén của file automated_software_-_Air_diffuser.zip;link này ko có pass.Name và pass đó là tên truy cập thôi.Nhưng tôi tải về thì thấy nó lưu sẵn tên truy cập rồi.bạn chỉ cần tải về login là xài dc.
 

vantuyenenv

Cây đầu làng
Bài viết
519
Nơi ở
Thu Duc

ph_itpro

Mầm xanh
Bài viết
23
Nơi ở
Bình Định
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chương trình tính toán Thiết bị phân phối khí

+ Cung cấp cho các bạn các block về hình vẽ của các loại đầu phân tán khí, các phụ kiện giúp các bạn trong quá trình vẽ AutoCAD.
+ Tính toán được lượng đĩa thổi khí cân thiết, kích thước, đường ống, tổn thất áp lực ...


DOWNLOAD FREE 100%

Cách down:
+ down về dưới dạng file Zip
+ giải nén vào thư mục nào đó
+ Nếu bị yêu cầu Login và Password thì nhập:
name: TomFrankel
Password: August


Có bạn nào chưa biết sử dụng thì chỉ giáo :yahoo:
 

huunam

Cây công nghiệp
Bài viết
379
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chương trình tính toán Thiết bị phân phối khí

+ Cung cấp cho các bạn các block về hình vẽ của các loại đầu phân tán khí, các phụ kiện giúp các bạn trong quá trình vẽ AutoCAD.
+ Tính toán được lượng đĩa thổi khí cân thiết, kích thước, đường ống, tổn thất áp lực ...


DOWNLOAD FREE 100%

Cách down:
+ down về dưới dạng file Zip
+ giải nén vào thư mục nào đó
+ Nếu bị yêu cầu Login và Password thì nhập:
name: TomFrankel
Password: August


Có bạn nào chưa biết sử dụng thì Just ask!

Tải về không được, add link lại dùm
 
scroll-topTop